Tôi có thể mang hành lý lên cabin cáp treo không?

Mỗi du khách chỉ được phép mang theo một kiện hành lý xách tay (không bao gồm xe đẩy, xe lăn).

Kích cỡ hành lý tối đa được phép mang lên cabin như sau:

  • – Chiều cao < 80cm
  • – Chiều dài < 60cm
  • – Chiều rộng < 30cm
  • – Trọng lượng tối đa: 30 kg
  • Quý khách vui lòng tham khảo các nội dung chi tiết về Quy định về hành lý theo mục dưới đây.
  • Quy định về hành lý.
:

Other News