Liên hệ
Địa chỉ: Thôn Chấn, xã Đồng Bài, huyện Cát Hải, TP. Hải Phòng.
Hotline: 0225.8831863
Email: badenmountain@sunworld.vn
Follow us: