Liên hệ
    Địa chỉ: Thôn Chấn, xã Đồng Bài, huyện Cát Hải, TP. Hải Phòng.
    Hotline: 0814.960.960
    Email: catba.booking@sunworld.vn
    Follow us: