Thời gian hoạt động của cáp treo như thế nào?

Sun World Cat Ba Cable Car tạm dừng hoạt động chung tay phòng chống Covid – 19.

(Từ ngày 06/05/2021 đến khi có thông báo mới)

:

Other News