Phương tiện di chuyển từ Phù Long đến thị trấn Cát Bà

  • Taxi Én Vàng: hãng xe uy tín, ổn định giá và luôn sẵn xe chờ ở cửa nhà ga.
  • Dịch vụ xe bus từ 16-45 chỗ. Xe đỗ tại cửa ra của nhà ga
  • Bus công cộng Thịnh Hưng có trạm dừng đón-trả khách tại cửa nhà ga
:

Other News