Giá vé cáp treo dành cho trẻ em là bao nhiêu?

– Giá vé cáp treo dành cho trẻ em từ 1m – 1m4 là 100.000Đ
– Miễn phí cho trẻ em dưới 1m

:

Other News