Tôi có thể gửi xe qua đêm tại Sun World Cat Ba Cable Car không?

Sun World Cat Ba Cable Car cung cấp dịch vụ gửi xe qua đêm cho du khách tới KDL. Quý khách vui lòng tham khảo Nội quy Khu vực gửi xe và Bảng giá gửi xe tại mục dưới đây.

Nội quy Khu vực gửi xe và Bảng giá.

:

Other News